Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Wiarusa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Wiarusa 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Wiarusa 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Wiarusa 3 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wiarusa 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Wiarusa 5 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Wiarusa 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wiarusa 7 3 lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Wiarusa 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wiarusa 9 1 lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Wiarusa 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 11 4 lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wiarusa 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 15 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Wiarusa 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 17 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wiarusa 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Wiarusa 19 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Wiarusa 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wiarusa 21 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Wiarusa 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Wiarusa 23 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Wiarusa 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Wiarusa 25 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Wiarusa 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Wiarusa 27 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Wiarusa 30 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Wiarusa 32 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 33 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Wiarusa 34 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Wiarusa 36 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 38 28 lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Wiarusa 40 68 lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Wiarusa 42 99 lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wiarusa 44 52 lokali KR1P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.