Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Widokowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Widokowa 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Widokowa 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Widokowa 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Widokowa 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Widokowa 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Widokowa 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Widokowa 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Widokowa 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Widokowa 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Widokowa 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Widokowa 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Widokowa 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Widokowa 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Widokowa 31 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Widokowa 32 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Widokowa 35 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Widokowa 41 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Widokowa 43 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Widokowa 45 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Widokowa 47 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Widokowa 49 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.