Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Wokalna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Wokalna 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wokalna 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Wokalna 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Wokalna 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Wokalna 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.