Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Wrzosowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Wrzosowa 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Wrzosowa 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Wrzosowa 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Wrzosowa 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wrzosowa 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Wrzosowa 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wrzosowa 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Wrzosowa 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Wrzosowa 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Wrzosowa 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Wrzosowa 11 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wrzosowa 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Wrzosowa 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Wrzosowa 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Wrzosowa 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wrzosowa 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wrzosowa 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wrzosowa 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.