Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Wyborna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Wyborna 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Wyborna 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wyborna 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Wyborna 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Wyborna 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Wyborna 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Wyborna 11 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Wyborna 15 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Wyborna 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Wyborna 17I 17A 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.