Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Zgodna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Zgodna 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Zgodna 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Zgodna 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.