Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Zielone Jary

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Zielone Jary 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Zielone Jary 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Zielone Jary 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Zielone Jary 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Zielone Jary 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Zielone Jary 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Zielone Jary 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Zielone Jary 17 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Zielone Jary 19 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Zielone Jary 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Zielone Jary 21 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Zielone Jary 23 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Zielone Jary 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Zielone Jary 25 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Zielone Jary 27 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Zielone Jary 29 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Zielone Jary 30 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Zielone Jary 31 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Zielone Jary 32 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Zielone Jary 33 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Zielone Jary 36 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Zielone Jary 38 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Zielone Jary 42 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.