Księgi wieczyste, Proszowice, ul. Bony

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Proszowice, ul. Bony 2 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/2
Proszowice, ul. Bony 3 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/1
Proszowice, ul. Bony 4 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5
Proszowice, ul. Bony 5 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/2
Proszowice, ul. Bony 6 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5
Proszowice, ul. Bony 8 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/4
Proszowice, ul. Bony 9 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5
Proszowice, ul. Bony 10 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/4
Proszowice, ul. Bony 11 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.