Księgi wieczyste, Proszowice, ul. Podgórze

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Proszowice, ul. Podgórze 1 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5
Proszowice, ul. Podgórze 2 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/2
Proszowice, ul. Podgórze 3 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/1
Proszowice, ul. Podgórze 5 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/8
Proszowice, ul. Podgórze 6 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/3
Proszowice, ul. Podgórze 7 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/8
Proszowice, ul. Podgórze 8 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.