Księgi wieczyste, Proszowice, ul. Reja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Proszowice, ul. Reja 1 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/1
Proszowice, ul. Reja 2 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/1
Proszowice, ul. Reja 3 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/8
Proszowice, ul. Reja 4 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/6
Proszowice, ul. Reja 5 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/9
Proszowice, ul. Reja 6 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5
Proszowice, ul. Reja 7 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/9
Proszowice, ul. Reja 9 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.