Księgi wieczyste, Proszowice, ul. Zagrody Królewskie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 1 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/6
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 5 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/9
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 7 2 lokali KR1H/xxxxxxxx/9
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 9 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/7
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 11 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/9
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 12 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/4
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 15 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/2
Proszowice, ul. Zagrody Królewskie 17 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.