Księgi wieczyste, Proszowice, ul. Źródlana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Proszowice, ul. Źródlana 1 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/8
Proszowice, ul. Źródlana 2 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5
Proszowice, ul. Źródlana 2A brak lokali KR1H/xxxxxxxx/1
Proszowice, ul. Źródlana 3 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5
Proszowice, ul. Źródlana 6 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/1
Proszowice, ul. Źródlana 8 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.