Księgi wieczyste, Grójec, ul. Asnyka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Asnyka 1 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Asnyka 3 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Asnyka 12 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.