Księgi wieczyste, Grójec, ul. Bony

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Bony 1 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Bony 2 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Bony 3 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Bony 3A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Bony 3B brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Bony 4 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Bony 5 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Bony 6 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Bony 6A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Bony 6B brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Bony 6C brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Bony 6D brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Bony 6E brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Bony 6F brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Bony 7 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Bony 8 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Bony 8A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Bony 8B brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Bony 8C brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Bony 8D brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Bony 10 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Bony 12 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Bony 14 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Bony 16 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Bony 18 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Bony 20 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Bony 22 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Bony 24 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Bony 26 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.