Księgi wieczyste, Grójec, ul. Cierniówka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Cierniówka 1 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Cierniówka 2 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Cierniówka 4 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Cierniówka 7A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Cierniówka 9 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.