Księgi wieczyste, Grójec, ul. Piłsudskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Piłsudskiego 1 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 1A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 1B brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 1C brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 1D brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 2 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 4 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 5 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 6 45 lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 6A 14 lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 6B 18 lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 6C brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 9 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 11 4 lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 13 11 lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 15 23 lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 17A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 18 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 19 11 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 21 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 21A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 25 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 26 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 27 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 27A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 28 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 29 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 30 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 31 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 32 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 34 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 36 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 38 2 lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 39 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 41 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 42 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 42A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 43 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 45 1 lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 47 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 48 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 49 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 50 2 lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 51 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 52 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 52A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 53 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 55 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 56 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 57 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 58 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 59 16 lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 59A 26 lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 59B 5 lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 59D brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 59E brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 59F brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 59G brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 59H brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 59I brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 59J brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 60 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 61 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 62 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 63 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 65 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 65A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 66 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 67 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 68 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 68A 1 lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 69 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 70 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 71 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 72 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 73 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 73A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 74 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 75 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 76 29 lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 78 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 78A 25 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 78B 35 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 78C 17 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 78D 24 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 78E 25 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 80 10 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 81 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 81A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 82 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 83 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 84 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 86 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 87 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 88 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 90 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 92 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 93 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 93A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 94 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 94A 2 lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 94B 2 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 94C 2 lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 94D 3 lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 94E 2 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 94F 2 lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Piłsudskiego 95 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 96 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Piłsudskiego 100 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 100A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Piłsudskiego 100C brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 102 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 106 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Piłsudskiego 108 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Piłsudskiego 110 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 112 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Piłsudskiego 114 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 118 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 120 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Piłsudskiego 122 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 124 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 126 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Piłsudskiego 128 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Piłsudskiego 130 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/0
Grójec, ul. Piłsudskiego 132 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.