Księgi wieczyste, Grójec, ul. Różana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Różana 2 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Różana 3 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Różana 4 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Różana 5 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Różana 6 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Różana 7 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Różana 8 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Różana 9 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Różana 10 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Różana 11 1 lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Różana 14 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Różana 16 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.