Księgi wieczyste, Grójec, ul. Sybiraków

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Sybiraków 1 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Sybiraków 2 1 lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Sybiraków 2/8 47 lokali RA1G/xxxxxxxx/4
Grójec, ul. Sybiraków 10 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Sybiraków 12 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Sybiraków 14 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Sybiraków 16 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Sybiraków 20 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.