Księgi wieczyste, Łosice, ul. Asza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Asza 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Asza 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Asza 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Asza 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Asza 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Asza 7 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Asza 14 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Asza 16 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Asza 18 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.