Księgi wieczyste, Łosice, ul. Kilińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Kilińskiego 1A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Kilińskiego 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Kilińskiego 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Kilińskiego 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kilińskiego 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Kilińskiego 8 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Kilińskiego 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.