Księgi wieczyste, Łosice, ul. Klonowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Klonowa 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Klonowa 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Klonowa 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Klonowa 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Klonowa 7 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Klonowa 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Klonowa 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.