Księgi wieczyste, Łosice, ul. Kochanowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Kochanowskiego 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Kochanowskiego 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kochanowskiego 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Kochanowskiego 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.