Księgi wieczyste, Łosice, ul. Kolejowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Kolejowa 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Kolejowa 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Kolejowa 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Kolejowa 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Kolejowa 8 3 lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Kolejowa 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Kolejowa 10 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Kolejowa 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Kolejowa 11A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kolejowa 12 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kolejowa 13 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kolejowa 14 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Kolejowa 14A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Kolejowa 17 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Kolejowa 18 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Kolejowa 19A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Kolejowa 19B brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Kolejowa 19C brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Kolejowa 19D brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Kolejowa 21 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Kolejowa 22 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Kolejowa 23 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Kolejowa 24 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Kolejowa 25 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Kolejowa 26A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Kolejowa 26B brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Kolejowa 30 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Kolejowa 31C brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kolejowa 32 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Kolejowa 35 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Kolejowa 37 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Kolejowa 39 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Kolejowa 41 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kolejowa 43 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Kolejowa 45 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Kolejowa 47 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Kolejowa 49 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Kolejowa 51 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Kolejowa 53 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.