Księgi wieczyste, Łosice, ul. Kościuszki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Kościuszki 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Kościuszki 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Kościuszki 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Kościuszki 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Kościuszki 7 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Kościuszki 8 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Kościuszki 9 8 lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Kościuszki 10 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Kościuszki 11 10 lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Kościuszki 13 7 lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Kościuszki 20 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.