Księgi wieczyste, Łosice, ul. Leszczynowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Leszczynowa 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Leszczynowa 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Leszczynowa 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Leszczynowa 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Leszczynowa 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Leszczynowa 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Leszczynowa 8 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Leszczynowa 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Leszczynowa 10 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Leszczynowa 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Leszczynowa 12 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Leszczynowa 13 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Leszczynowa 14 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Leszczynowa 15 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Leszczynowa 16 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Leszczynowa 18 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.