Księgi wieczyste, Łosice, ul. Mickiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Mickiewicza 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Mickiewicza 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Mickiewicza 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Mickiewicza 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Mickiewicza 7 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Mickiewicza 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Mickiewicza 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Mickiewicza 16 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Mickiewicza 17 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Mickiewicza 18 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Mickiewicza 19 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Mickiewicza 20 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Mickiewicza 21 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Mickiewicza 22 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Mickiewicza 23 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Mickiewicza 29 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Mickiewicza 31 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.