Księgi wieczyste, Łosice, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Ogrodowa 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Ogrodowa 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Ogrodowa 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Ogrodowa 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Ogrodowa 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Ogrodowa 7A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Ogrodowa 8 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Ogrodowa 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Ogrodowa 9A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Ogrodowa 10 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Ogrodowa 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Ogrodowa 12 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Ogrodowa 14 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Ogrodowa 16 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Ogrodowa 18 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Ogrodowa 20 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Ogrodowa 22 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Ogrodowa 24 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.