Księgi wieczyste, Łosice, ul. Prosta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Prosta 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Prosta 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Prosta 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Prosta 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Prosta 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Prosta 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Prosta 7 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Prosta 8 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Prosta 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Prosta 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Prosta 12 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.