Księgi wieczyste, Łosice, ul. Sokalskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Sokalskiego 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Sokalskiego 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Sokalskiego 13 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Sokalskiego 14 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Sokalskiego 15 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Sokalskiego 17 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Sokalskiego 19 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Sokalskiego 21 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.