Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Azaliowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Azaliowa 3 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Azaliowa 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Azaliowa 10 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.