Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa 2 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa 3 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa 10 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa 12 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa 13 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa 14 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Brzoskwiniowa 15 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.