Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Gomulickiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 2 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 7 7 lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 8 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 10 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 12 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 14 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 18 1 lokali OS1O/xxxxxxxx/3
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 19 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 21 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 22 3 lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 23 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 23A brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 24 2 lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 25 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 29 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 29A brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Gomulickiego 31 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.