Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Kasprowicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 2A brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 8 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 12 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 20 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 21 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 30 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 34 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 36 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 38 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 40 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 44 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Kasprowicza 48 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.