Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Kędzierskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 3 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 11 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/3
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 12 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 13 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 14 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 18 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 20 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/3
Ostrołęka, ul. Kędzierskiego 26 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.