Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Lenartowicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 1 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 3 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 4 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 5 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 5A brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 7 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 10 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 11 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 12 6 lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 12A 24 lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 14 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 15 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 17 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 18 10 lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 19 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 20 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 22 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 24 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Lenartowicza 26 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.