Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Miła

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Miła 3 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Miła 5 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Miła 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Miła 9 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Miła 10 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Miła 17 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.