Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Podbipięty

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Podbipięty 4 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Podbipięty 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Podbipięty 8 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.