Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Pogodna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Pogodna 4 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Pogodna 5 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Pogodna 6A brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Pogodna 6B brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Pogodna 7 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Pogodna 18 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Pogodna 20 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.