Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Przechodnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Przechodnia 1 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Przechodnia 4 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Przechodnia 6A brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Przechodnia 7 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Przechodnia 8 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Przechodnia 9 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Przechodnia 10 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.