Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Rubinowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Rubinowa 4 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Rubinowa 5 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Rubinowa 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Rubinowa 8 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Rubinowa 10 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.