Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Skierkowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Skierkowskiego 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Skierkowskiego 11 2 lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Skierkowskiego 13 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Skierkowskiego 18 14 lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Skierkowskiego 25 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Skierkowskiego 32 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Skierkowskiego 36 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.