Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Środkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Środkowa 1 3 lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Środkowa 2 2 lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Środkowa 3 4 lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Środkowa 4 4 lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Środkowa 5 3 lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Środkowa 6 4 lokali OS1O/xxxxxxxx/3
Ostrołęka, ul. Środkowa 7 4 lokali OS1O/xxxxxxxx/3
Ostrołęka, ul. Środkowa 8 4 lokali OS1O/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.