Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Świętokrzyska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Świętokrzyska 1 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Świętokrzyska 2 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Świętokrzyska 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.