Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Wysockiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Wysockiego 1 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Wysockiego 4 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/1
Ostrołęka, ul. Wysockiego 8 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Wysockiego 9 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/6
Ostrołęka, ul. Wysockiego 11 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Wysockiego 17 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Wysockiego 28 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.