Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Żniwna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Żniwna 7 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Żniwna 8 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/7
Ostrołęka, ul. Żniwna 9 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/8
Ostrołęka, ul. Żniwna 14 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Żniwna 15A brak lokali OS1O/xxxxxxxx/4
Ostrołęka, ul. Żniwna 18 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Żniwna 20 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9
Ostrołęka, ul. Żniwna 28 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.