Księgi wieczyste, Ostrołęka, ul. Żytnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ostrołęka, ul. Żytnia 2 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/2
Ostrołęka, ul. Żytnia 6 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/0
Ostrołęka, ul. Żytnia 13 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/5
Ostrołęka, ul. Żytnia 16 brak lokali OS1O/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.