Księgi wieczyste, Łazy, ul. Daleka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Daleka 1 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Daleka 2 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Daleka 4 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/3
Łazy, ul. Daleka 6 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.