Księgi wieczyste, Łazy, ul. Dobra

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Dobra 1 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Dobra 3 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Dobra 6 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Dobra 10 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Dobra 12 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Dobra 16 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.