Księgi wieczyste, Łazy, ul. Familijna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Familijna 1 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Familijna 2 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Familijna 3 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Familijna 4 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/2
Łazy, ul. Familijna 5 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/9
Łazy, ul. Familijna 6 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Familijna 7 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/6
Łazy, ul. Familijna 9 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Familijna 10 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/4
Łazy, ul. Familijna 10A brak lokali WA1I/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Familijna 11 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/1
Łazy, ul. Familijna 12 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/0
Łazy, ul. Familijna 13 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Familijna 14 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/7
Łazy, ul. Familijna 16 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.