Księgi wieczyste, Łazy, ul. Kręta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łazy, ul. Kręta 1 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/8
Łazy, ul. Kręta 7 brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5
Łazy, ul. Kręta 9A brak lokali WA5M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.